Zarządzanie ładowaniem baterii

http://www.ubuntu-pomoc.org/zarzadzanie-ladowaniem-baterii/