MySQL: optymalizacja i wydajność

http://blog.ksiazek.info/