UML class diagrams

This article contains short and simple explanations of UML class diagram design concepts. They are helpful for ones who want to improve UML understanding. These explanations consist of a few lines of PHP code and a diagram and summary of how they are related to each other.

Snippet for quick single file upload in Symfony 2.0

http://konradpodgorski.com/blog/230/snippet-for-quick-single-file-upload-in-symfony-2-0/

How to avoid memory leaks in Symfony 2 Commands

http://konradpodgorski.com/blog/413/how-to-avoid-memory-leaks-in-symfony-2-commands/ http://www.alexatnet.com/articles/optimize-php-memory-usage-eliminate-circular-references

Deployment przez FTP

Oczywiste jest, że najlepszym sposobem zainstalowania aplikacji na serwerze klienta jest skorzystanie z Capifony. Nie zawsze jednak jest tak różowo. Szczególnie przy tanich hostingach opcja dostępu przez SSH nie jest dostępna. Nawet jeśli taki hosting ma dostęp przez SSH, może na nim brakować np. rsync. Wtedy jedyną możliwością zainstalowania aplikacji jest protokół FTP. Chyba najgorsza ...