Differences between ‘knp_paginator’ for distinct: false and distinct: true

https://gist.github.com/kraksoft/9e92b03db66176562358

A Visual Explanation of SQL Joins

http://sephiro.boo.pl/index.php/2012/07/21/zlaczenia-w-mysql-mysql-joins/ http://www.codinghorror.com/blog/2007/10/a-visual-explanation-of-sql-joins.html

Multidimensional array

https://gist.github.com/kraksoft/24823ed99bee72afd8a2

How to properly use @font-face to avoid faux-italic and bold browser styles

Did you know that if you declare a custom font using @font-face, the browser will try to fake the bold and italic styles if it can’t find them? This is a clever little feature that avoids a scenario where a themer specifies a font and is then confused that bold and italics don’t work, but ...

5 features to know about Composer PHP

http://moquet.net/blog/5-features-about-composer-php/

#phpconpl 2013!

http://xlab.pl/phpconpl-2013/ Praktyczne Code Reviews – Sebastian Marek Dependency Injection w PHP – Kacper Gunia Moving Away from Legacy code with BDD – Konstantin Kudryashov BigData w PHP

Aktualizacja Ubuntu z wersji 13.04 Raring Ringtail do 13.10 Saucy Salamande

http://www.ubuntu-pomoc.org/aktualizacja-ubuntu-z-wersji-13-04-raring-ringtail-do-13-10-saucy-salamander/

It’s all in your head

It's all in your head
http://imgur.com/gallery/xvNRKIT

Czemu ludzie nie czytają?

http://blog.testowka.pl/category/programowanie/

Kraków w XX wieku na zdjęciach satelitarnych/lotniczych

Zobacz jak zmieniał się Kraków przez ostatnie 70 lat! Zdjęcia satelitarne/lotnicze (ortofotomapy) Krakowa z 1944, 1965, 1996 i 2013 roku udostępnione przez Urząd Miasta Krakowa, Google Maps i Milion Możliwości http://mozliwosci.com/krakow/