Why you should totally switch to Kotlin

https://medium.com/@magnus.chatt/why-you-should-totally-switch-to-kotlin-c7bbde9e10d5

Na dwa kieliszki

https://nadwakieliszki.com „Na dwa kieliszki”, bo blog na tyle właśnie kieliszków i na cztery ręce jest pisany. Pierwszy zestaw należy do E., drugi do M. i tego stanu rzeczy staramy się trzymać. Blog powstał raczej z do wina atencji, może nawet namiętności – niż z wiedzy czy „pasji” (czy innego jakiegoś modnego terminu). Powstał też dlatego, ...

Using MySQL 5.7 Generated Columns to Increase Query Performance

https://www.percona.com/blog/2018/01/29/using-generated-columns-in-mysql-5-7-to-increase-query-performance/

Error code guide on Xiaomi M365 scooter

https://elewheels.com/error-code-xiaomi-m365-scooter/

What tire pressure should I use on my Xiaomi M365

https://www.gearbest.com/blog/new-gear/xiaomi-m365-electric-scooter-faq-6188

Super oferta – gwarantowany 8% zwrot z najmu :-)

https://independenttrader.pl/super-oferta-gwarantowany-8-zwrot-z-najmu.html

How to filter names (in unicode) using regular expressions

fun escapeSpecialCharacters(string: String): String { return string.replace("[^\\p{L}\\p{N}\\p{P}\\p{Z}]".toRegex(), "_") } Unicode Regular Expressions

Sections along the Grand Tour of Switzerland

Discover the No. 1 road trip of the Alps – over five Alpine passes, along 22 lakes and to 12 UNESCO World Heritage sites. Hop in, start the engine, drive off and pump up the music. Each stage of the Grand Tour of Switzerland has its own Spotify playlist, ensuring you’ve always got the perfect ...

Kotlin Programmer Dictionary: Function Type vs Function literal vs Lambda expression vs Anonymous function

https://blog.kotlin-academy.com/kotlin-programmer-dictionary-function-type-vs-function-literal-vs-lambda-expression-vs-anonymous-edc97e8873e

Limit 4GB przy nagrywaniu filmów lustrzanką

http://karolzielinski.com/po-polsku/limit-4gb-nagrywanie-filmow-lustrzanka/