Zanurkuj w wodach Wielkiej Rafy Koralowej dzięki pierwszym podwodnym zdjęciom na Mapach Google

“Dzięki tym wspaniałym zdjęciom, nie trzeba być nurkiem – a nawet nie trzeba umieć pływać – by odkryć i doświadczyć sześciu najbardziej niesamowitych miejsc pod wodą, łącznie z australijską rafą koralową (i jej mieszkańcami), Filipinami i Hawajami. Teraz każdy może zostać następnym (cyfrowym) Jacquesem Cousteau.”

How to enable the Twig Text Extension in Symfony2

http://www.scott-sherwood.com/how-to-enable-the-twig-text-extension-in-symfony2/

Symfony2 websites source code

http://knpbundles.com/ => https://github.com/KnpLabs/KnpBundles http://ipsum.knplabs.com/ => https://github.com/knplabs/KnpIpsum http://sylius.org/sandbox/ => https://github.com/Sylius/Sylius

How to highlight other then current child in KnpMenuBundle?

$this->get(‘my_bundles.menu.main’)->getChild($menu)->setCurrent(true);

Using a DataTransformer to save tags for an object in Symfony

http://blogsh.de/2012/03/04/using-a-datatransformer-to-save-tags-for-an-object-in-symfony/ http://symfony.com/doc/current/cookbook/form/data_transformers.html

Testing HTTP interactions with Symfony’s Process component and PHP 5.4

http://blogsh.de/2012/04/11/testing-http-interactions-with-symfonys-process-component-and-php-5-4/

Change user roles during a session in Symfony

http://blogsh.de/2011/11/15/change-user-roles-during-a-session-in-symfony/

Free Disk Defrag for Windows 7

“For those that feel that the built-in Windows 7 defrag tool lacks both in functionality and in UI, there are 3rd-party tools that may do a better job.”

Create A Virtual Machine Clone of Your Existing Hard Drive

http://www.makeuseof.com/tag/create-a-virtual-machine-image-of-your-existing-hard-drive-windows/

Web colors names

Color Codes: http://www.december.com/html/spec/colorcodes.html Web colors. X11 color names: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors#X11_color_names Sorted by Color Name: http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp Sorted by Hex Value: http://www.w3schools.com/html/html_colorvalues.asp