World Wonders Project

“From the archaeological areas of Pompeii to the Hiroshima Peace Memorial, Google’s World Wonders Project aims to bring to life the wonders of the modern and ancient world.”

Zanurkuj w wodach Wielkiej Rafy Koralowej dzięki pierwszym podwodnym zdjęciom na Mapach Google

“Dzięki tym wspaniałym zdjęciom, nie trzeba być nurkiem – a nawet nie trzeba umieć pływać – by odkryć i doświadczyć sześciu najbardziej niesamowitych miejsc pod wodą, łącznie z australijską rafą koralową (i jej mieszkańcami), Filipinami i Hawajami. Teraz każdy może zostać następnym (cyfrowym) Jacquesem Cousteau.”

How to enable the Twig Text Extension in Symfony2

http://www.scott-sherwood.com/how-to-enable-the-twig-text-extension-in-symfony2/

Symfony2 websites source code

http://knpbundles.com/ => https://github.com/KnpLabs/KnpBundles http://ipsum.knplabs.com/ => https://github.com/knplabs/KnpIpsum http://sylius.org/sandbox/ => https://github.com/Sylius/Sylius

How to highlight other then current child in KnpMenuBundle?

$this->get(‘my_bundles.menu.main’)->getChild($menu)->setCurrent(true);

Using a DataTransformer to save tags for an object in Symfony

http://blogsh.de/2012/03/04/using-a-datatransformer-to-save-tags-for-an-object-in-symfony/ http://symfony.com/doc/current/cookbook/form/data_transformers.html

Testing HTTP interactions with Symfony’s Process component and PHP 5.4

http://blogsh.de/2012/04/11/testing-http-interactions-with-symfonys-process-component-and-php-5-4/

Change user roles during a session in Symfony

http://blogsh.de/2011/11/15/change-user-roles-during-a-session-in-symfony/

Free Disk Defrag for Windows 7

“For those that feel that the built-in Windows 7 defrag tool lacks both in functionality and in UI, there are 3rd-party tools that may do a better job.”

Create A Virtual Machine Clone of Your Existing Hard Drive

http://www.makeuseof.com/tag/create-a-virtual-machine-image-of-your-existing-hard-drive-windows/