How to avoid memory leaks in Symfony 2 Commands

http://konradpodgorski.com/blog/413/how-to-avoid-memory-leaks-in-symfony-2-commands/ http://www.alexatnet.com/articles/optimize-php-memory-usage-eliminate-circular-references

Deployment przez FTP

Oczywiste jest, że najlepszym sposobem zainstalowania aplikacji na serwerze klienta jest skorzystanie z Capifony. Nie zawsze jednak jest tak różowo. Szczególnie przy tanich hostingach opcja dostępu przez SSH nie jest dostępna. Nawet jeśli taki hosting ma dostęp przez SSH, może na nim brakować np. rsync. Wtedy jedyną możliwością zainstalowania aplikacji jest protokół FTP. Chyba najgorsza ...

Setting Up a Symfony2 Project in PhpStorm

http://www.kevwebdev.com/blog/setting-up-a-symfony2-project-in-phpstorm.html

New in Symfony 2.2: The new fragment sub-framework

Render in Twig templates http://symfony.com/blog/new-in-symfony-2-2-the-new-fragment-sub-framework

Symfony2 Reverse Proxy Cache Invalidation

http://symfony.com/doc/current/book/http_cache.html#cache-invalidation http://showmethecode.es/php/symfony/symfony2-reverse-proxy-borrar-la-cache-de-una-url/

Symfony2: define your bundle’s configuration values using the TreeBuilder

http://php-and-symfony.matthiasnoback.nl/2011/11/symfony2-define-your-bundles-configuration-values-using-the-treebuilder/

Adding non-entity fields to your Symfony2 forms

use Symfony\Component\Validator\Constraints\True; // in your buildForm() method: $builder ->add("firstName", "text") ->add("lastName", "text") ->add("emailAddress", "email") ->add("t_and_c", "checkbox", array( "mapped" => false, "constraints" => new True(array( "message" => "Please accept the Terms and conditions in order to register") ), ) );

Create more advanced custom form type in Symfony 2.0

http://l3l0.eu/lang/en/2012/07/custom-advanced-symfony-2-form-type/

Sorting on multiple columns in Sonata Admin

http://www.phpassionate.com/2013/02/06/sorting-on-multiple-columns-in-sonata-admin/

Catchable Fatal Error: Object of class DateTime could not be converted to string

If you end up with the following error – An exception has been thrown during the rendering of a template (“Catchable Fatal Error: Object of class DateTime could not be converted to string”) – you probably forgot to install or enable SonataIntlBundle: new Sonata\IntlBundle\SonataIntlBundle(), in AppKernel.php.