Transfogaraska

Transalpina czy Transfogaraska ? Dwie górskie drogi w Rumunii Szosa Transfagaraska – jedna z najpiękniejszych górskich dróg świata transfagarasan website Transfogaraska – 100 km bajecznej trasy w Rumunii Szosa Transfogaraska – górskie serpentyny w Rumunii Transfagarasan – najpiękniejsza droga Europy. Jak się za nią zabrać? Droga Transfogaraska – Najpiękniejsza droga na świecie Przejazd Trasą Transfogaraską ...

Optional in Java 8

http://www.nurkiewicz.com/2013/08/optional-in-java-8-cheat-sheet.html https://www.mkyong.com/java8/java-8-optional-in-depth/ https://dzone.com/articles/using-optional-correctly-is-not-optional

HiDPI and Retina

What is HiDPI Confused about HiDPI and Retina display? ― Understanding pixel density in the age of 4K

Eclipse Vert.x: tool-kit for building reactive applications on the JVM

Introduction to Vert.x A gentle guide to asynchronous programming with Eclipse Vert.x for Java developers Vert.x – From zero to (micro)-hero Vert.x Core Manual

Java 8 Tutorial

http://winterbe.com/posts/2014/03/16/java-8-tutorial/ http://shebang.pl/artykuly/java-8-przewodnik/

Kurs programowania w języku Java

http://www.samouczekprogramisty.pl/kurs-programowania-java/

Architecture decision record (ADR) templates, lifecycle steps, and sources

https://github.com/joelparkerhenderson/architecture_decision_record

What Should Software Engineers Know about GDPR?

https://www.infoq.com/articles/gdpr-for-software-devs