Y PPA Manager – zarządzanie repozytoriami

http://www.ubucentrum.net/2012/07/yppa-manager-repozytoria.html