Wzorce Responsive Web Design – Layout strony

O tym, że ‘responsywność’ (czyli takie budowanie stron, aby reagowały na rozdzielczość) zajęła umysły wielu ludzi – przekonywać nie trzeba. Sam jestem doskonałym przykładem wyznawcy tej nowej religii i szerzę jej zalety, bez zawachania wymieniając wady dedykowanych stron mobilnych oraz aplikacji. Jednak nie o tym. Zacznijmy się przyglądać powtarzalnym rozwiązaniom RWD, które powoli można określać jako wzorce. Dzisiaj o układzie strony.

http://webcrea.pl/wzorce-responsive-web-design-1-layout-strony/