JMeter – testujemy wydajność

http://www.javablog.eu/java/jmeter-testujemy-wydajnosc/