Upload plików i pasek postępu (file upload progressbar) w PHP+AJAX+APC+jQuery

http://programowanie.opole.pl/archives/2167#