Aktualizacja Ubuntu z wersji 13.04 Raring Ringtail do 13.10 Saucy Salamande

http://www.ubuntu-pomoc.org/aktualizacja-ubuntu-z-wersji-13-04-raring-ringtail-do-13-10-saucy-salamander/

Cały proces można przeprowadzić również w terminalu:

Zaktualizuj listę pakietów:
sudo apt-get update

Zaktualizuj system:
sudo apt-get upgrade

Posprzątaj po sobie:
sudo apt-get –purge autoremove
sudo apt-get clean all
sudo apt-get purge $(dpkg -l | awk ‘/^rc/ { print $2 }’)

Sprawdź czy dostępna jest nowsza wersja systemu:
do-release-upgrade -c

Jeśli tak, rozpocznij aktualizację:
sudo do-release-upgrade