Kraków w XX wieku na zdjęciach satelitarnych/lotniczych

Zobacz jak zmieniał się Kraków przez ostatnie 70 lat! Zdjęcia satelitarne/lotnicze (ortofotomapy) Krakowa z 1944, 1965, 1996 i 2013 roku udostępnione przez Urząd Miasta Krakowa, Google Maps i Milion Możliwości

http://mozliwosci.com/krakow/