CQRS i Event Sourcing – czyli łatwa droga do skalowalności naszych systemów

https://bulldogjob.pl/index/articles/122-cqrs-i-event-sourcing-czyli-latwa-droga-do-skalowalnosci-naszych-systemow