git rebase – scalanie wielu commitow do jednego przed mergem

http://yarpo.pl/2015/10/12/git-rebase-scalanie-wielu-commitow-do-jednego-przed-mergem/