Limit 4GB przy nagrywaniu filmów lustrzanką

http://karolzielinski.com/po-polsku/limit-4gb-nagrywanie-filmow-lustrzanka/