Świadectwo operatora łacznosci bliskiego i dalekiego zasiegu (GMDSS) w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi sródladowej.

http://www.operator.softstar.pl/