Ubuntu – Wykryto błąd systemowy programu

$ sudo nano /etc/default/apport

Zmień enabled=1 na enabled=0