Email jako login w Symfony 2

http://www.dariussadowski.com/2011/11/email-jako-login-w-symfony-2.html