Usługi i listenery w Symfony 2 – UserMailer

http://www.dariussadowski.com/2011/09/uslugi-i-listenery-w-symfony-2-czesc-2-usermailer.html http://www.dariussadowski.com/2011/09/uslugi-i-listenery-w-symfony-2-czesc-1-teoria.html