Dlaczego 99% firm, które tworzą API restowe kłamie?

http://bandrzejczak.com/hateoas-presentation/