Parkinson’s Law of Triviality

 

  • “Work expands so as to fill the time available for its completion”
  • “Praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie”